Výsledky vyhľadávania

 1. Továreň No. 8 - návrat k tradícii
  Bartošíková Tereza ; A3130 
  Eurostav . Roč.19, č.1-2 (2013), s.44-45
  architektúra továreň
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Nobelove dynamitky v Európe
  Bartošová Nina ; A3130 
  Mezinárodní vědecko-výzkumné kolokvium-workshop studentů doktorského studia 16-17.6.2011, Praha : . s.55-58
  továreň
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 3. Regenerácia priestorov a objektov bývalej Rothovej továrne na Patrónke v Bratislave
  Vodrážka Peter ; A3130  Bartošová Nina ; A3130
  Techné Ostrava 2010. IX.ročník Mezinárodního festivalu filmů o technický a průmyslových památkách : . s.55-57
  industriálna architektúra priemyselné dedičstvo konverzia Bratislava továreň
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Zelená továreň
  Heliová Marína ; A4140 
  Stavba . Roč. 8, č. 1-2 (2005), s.36-37
  továreň zeleň
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok