Výsledky vyhľadávania

 1. Prírodné systémy a prvky v sídle a ich klasifikácia
  Hépal Martin ; V180  Tokár Otto ; 010160
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 111-114
  urbánny priestor vegetácia zeleň
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Verejná zeleň a jej spoločenská hodnota : Prípadová štúdia Medická záhrada v Bratislave
  Reháčková Tamara ; A7170 
  ALFA . Roč.18, č.1 (2013), s.12-17
  zeleň dreviny okrasné Medická záhrada
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Zeleň školských a predškolských zariadení
  Heinrichová Miriam ; A7170 
  Aktuálne problémy krajinnej architektúry a krajinného plánovania : . s.s.46-55
  zeleň funkčnosť vegetation functionality Landscape architecture
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Current trends in planning and management of public green spaces in the city
  Pasečná Ivana ; A6160 
  Terra Spectra STU. Planning Studies . Roč. 4, č. 1 (2012), s.50-55
  manažment verejné priestory zeleň stratégia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Dočasné plochy zelene ako súčasť verejných priestorov
  Adamková Jana 
  Člověk, stavba a územní plánování 6 : . s.6-10
  zeleň verejné priestory územné plánovanie
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Zeleň ako kompozičná kategória
  Somora Branislav ; A1110 
  Študentské mestské zásahy a vízie - Devínska Nová Ves . s.8
  Devínska Nová Ves zeleň
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 7. Uplatnenie zelene v historickom prostredí
  Gécová Katarína ; A7170  Putrová Eva ; A7170
  Eurostav . Roč.17, č.12 (2011), s.23-25
  zeleň historické prostredie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Významové roviny vody a zelene v historických sídlach
  Kráľová Eva ; A3130 
  Bardkontakt 2011 : . s.10-16
  zeleň voda
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 9. Stressless
  Pasečná Ivana ; A6160  Pasečný Peter
  Mestské zásahy Košice 2011 . s.10-11
  urbanizmus verejný priestor zeleň
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Realizácia ekologických opatrení - výsadby zelene
  Reháčková Tamara ; A7170 
  Ochrana krajiny v projektoch pozemkových úprav. . s.108-151
  zeleň ekologické opatrenia
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok