Výsledky vyhľadávania

 1. Vytvorenie frameworku pre spúšťanie pravidelných úloh v prostredí MS Dynamics CRM
  Švec Ondrej  Špendla Lukáš (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 965 . - 81s CD
  XML XML Workflow XML XML CRM C#
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111022
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Vizualizácia dynamiky programu napísaného v jazyku C#
  Grznár Filip ; I300  Kapec Peter (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 107 s príl.
  C# sekvenčný diagram UML
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81402
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 3. Vizuálne prostredie paralelného programovania v jazyku C++
  Pavlíček Tomáš ; E  Kazlov Igor (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 52 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics Petriho siete .NET Framework C# paralelné programovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81963
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Komparácia numerických metód pre obyčajné diferenciálne rovnice 2. rádu so začiatočnou podmienkou
  Gramblička Matúš ; M6000  Vrábeľ Róbert (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012 . - 75s CD ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry C# diferenciálna rovnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79877
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh centrálneho ovládacieho rozhrania pre inteligentný dom
  Lipnický Marek  Kopček Michal (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012
  MTF ; . - 74s CD ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry smart house C# inteligentný dom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79645
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Vizuálne rozpoznávanie dopravnej situácie
  Štiglic Filip ; I300  Štefanovič Juraj (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010 . - 61 s príl.
  informačné systémy Information Systems .NET C#
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57261
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 7. Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
  Hucík Vladislav  Tanuška Pavol (škol.) ; M6000
  STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  C# C#
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75242
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Vytvorenie ovládacieho prostredia v C#.NET na riadenie servosystému prostredníctvom TCP/IP
  Pľuta Ján  Surovčík Tomáš (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 55 s
  automatizácia robotika C# servosystémy TCP/IP
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha