Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza tepelných strát a účinností kotlov spaľujúcich biomasu
  Víchová Kamila ; 010290 
  TZB Haustechnik : . Roč. 24, č. 1 (2016), s. 46-49
  zdroj tepla účinnosť tepelné straty metodika hodnotenia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Metodika určenia koeficientu vybavenosti bytov
  Marton Pavol ; V250 
  Almanach znalca . Roč.10, č. 1 (2011), s.34-40
  byty determination flat hodnotenie budov methodology metodika hodnotenia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Nová metodika hodnotenia pracovného zaťaženia organizmu a jej význam pre analýzu komfortu pri práci. The new methodology of human body`s working load classification and its importance for analysis of comfort at work
  Kapustová Mária ; M3000 
  Kovárenství . Č. 28 (2006), s.30-33
  pracovné zaťaženie metodika hodnotenia
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. The new methodology of the human body working load classification at work in engineering production. Nová metodika hodnotenia pracovného zaťaženia organizmu pri práci v strojárskej výrobe
  Kapustová Mária ; M3000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 16 (2004), s.67-73
  strojárska výroba pracovné zaťaženie metodika hodnotenia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Voľba optimálneho technologického variantu
  Hulínová Zdenka ; 010270 
  Ekonomika stavebníctva . Roč. 26, č. 7 (1991), s. 205-210
  technológia stavieb investičné náklady metodika hodnotenia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok