Výsledky vyhľadávania

 1. Tvárniteľnosť oceľových drôtov ťahaných za studena. The formability of cold Drawn steel wires
  Tittel Viktor ; M3000  Sobota Róbert ; M3000
  DOKSEM 2004 . s.118-122
  tvárniteľnosť drôtov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Využitie pretvárnej práce na hodnotenie tvárniteľnosti drôtov. Using of work of deformation to evaluation of wire formability
  Tittel Viktor ; M3000 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 4, č. 4 [cit. 2004-12-09 (2004)
  tvárniteľnosť drôtov práca pretvárna
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok