Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh riešenia na rozvoj kľúčových kompetencií interkultúrneho manažéra v priemyselnom podniku
  Kollárová Tatiana  Cagáňová Dagmar (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 74 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management key competencies human resources ľudské zdroje kľúčové kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80027
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh na zlepšenie kľúčových kompetencií vrcholového manažmentu v priemyselnom podniku Trnavská teplárenská, a.s.
  Šipkovská Jaroslava  Cagáňová Dagmar (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 104 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management key competencies kľúčové kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80135
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh kompetenčného modelu pre spoločnosť ZKW Slovakia, s.r.o.
  Belavá Marta  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 77s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management key competencies stredný manažment kľúčové kompetencie kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80121
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Využitie IKT v procese nadobúdania kľúčových kompetencií žiakov SOŠ : Diplomová práca
  Ondriška Ľuboš  Koňušíková Marianna (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 67 s., CD-ROM
  education e-learning IKT kľúčové kompetencie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67664
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Využitie IKT v procese nadobúdania kľúčových kompetencií žiakov SOŠ : Diplomová práca
  Mazúrová Petra  Rusková Dagmar (škol.) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 73 s., CD-ROM
  key competencies competencies information technologies kompetencie komunikačné technológie informačné technológie kľúčové kompetencie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68123
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Uplatnenie absolventov na trhu práce
  Ondejčíková Renáta 
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  employer kľúčové kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58682
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Osobnosť učiteľa a jej vplyv na žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese = Teacher`s personality and its impact on the student in education : Diplomová práca
  Gašparovič Peter  Novák Jaromír (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 51 s prílohy (1 CD-ROM)
  osobnosť učiteľa výchovno-vzdelávací proces kľúčové kompetencie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha