Výsledky vyhľadávania

 1. Význam jednoduchých experimentov vo VŠ vzdelávaní
  Pavlendová Gabriela ; V240  Baník Ivan ; V240 Chovancová Marcela ; V240
  Tvorivý učiteľ fyziky VI. : . s.215-226
  consequences of school reform dôsledky školskej reformy key competencies kľúčové kompetencie perceptions of teaching physics postoj študentov k fyzike students' approach to physics vnímanie vyučovania fyziky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Problems in Teaching Physics at Technical Universities
  Baník Ivan ; V240  Pavlendová Gabriela ; V240 Lukovičová Jozefa ; V240 Podoba Rudolf ; V240
  TIM - 2012 International Physics conference : . s.65
  attitude of students key competencies kľúčové kompetencie physics teaching stanovisko študentov učenie fyziky
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 3. Zvyšovanie kľúčových kompetencií cvičných učiteľov MTF STU
  Krpálková Krelová Katarína ; M220 
  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : . s.104-107
  kľúčové kompetencie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Uplatnenie informačných kompetencií v praxi
  Koňušíková Marianna ; M220  Pavúrová Edita ; M220
  Trendy ve vzdělávání 2009 : . s.297-300
  internet kľúčové kompetencie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Teaching physics at technical universities
  Lukovičová Jozefa ; V240  Pavlendová Gabriela ; V240 Tisovičová Antónia
  L´éducation chrétienne et l´enseignement dans des pays européens aprés le IIe Concile de Vatican . s.29-37
  key competencies kľúčové kompetencie physics teaching vyučovanie fyziky
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Kľúčové kompetencie študentov technických študijných odborov v národnom a európskom kontexte
  Vašková Ľubica ; M220 
  Academia . Roč. 20, č. 2 (2009), s.10-13
  kľúčové kompetencie
  článok z periodika
  článok

  článok

 7. Manažérske kompetencie ako základný predpoklad k tvorbe optimálnej klímy
  Arendášová Alexandra ; M190  Tóblová Eva ; M220
  Školský manažment 2009. Aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva v Slovenskej republike a v zahraničí . s.15-20
  kompetencie manažérske kľúčové kompetencie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 8. Kľúčové kompetencie študentov technických študijných odborov v národnom a európskom kontexte
  Vašková Ľubica ; M220 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 25 (2008), s.175-179
  kľúčové kompetencie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Odborná jazyková príprava v nefilologických študijných programoch. Fachsprachenlehre in den nicht linguistischen studiengängen
  Reháková Anna ; M330 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 24 (2008), s.145-151
  kľúčové kompetencie jazyková príprava
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  (2) - článok
  článok

  článok

 10. Komunikácia v materinskom a cudzom jazyku ako súčasť celoživotného vzdelávania. Communication in mother tongue and foreign langue as a part of lifelong learning
  Cagáňová Dagmar ; M330  Šimurdová Lucia ; M220
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 24 (2008), s.15-22
  kľúčové kompetencie komunikácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  (1) - dizertačná práca
  (1) - článok
  článok

  článok