Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv tvaru a rozmerov čeľustí manipulátora na napäťovo-deformačný stav súčiastok
  Nádaský Martin ; M  Hajdu Štefan (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 195 . - 70s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems automation effector finite element method metóda konečných prvkov manipulátor automatizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99285
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Modelovanie a simulácia MEMS z funkcionálne gradovaného materiálu
  Darvaši Peter ; E  Murín Justín (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 84 s CD-ROOM
  MATLAB MATLAB ANSYS ANSYS finite element method MATLAB MATLAB ANSYS ANSYS riadenie modul pružnosti metóda konečných prvkov štrukturálna analýza mechanické napätie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92200
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Vplyv postupu frézovania na modálne vlastnosti tenkostennej rovinnej dosky
  Španielka Marek  Naď Milan (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  MTF ;
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems modal properties milling vibration finite element method kmitanie frézovanie metóda konečných prvkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90387
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. kniha

  kniha

 5. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Numerická analýza napäťovo-deformačného stavu obrobku v procese ultrazvukového vŕtania
  Tóth Dávid ; M2000  Naď Milan (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems ultrasound finite element method ultrazvuk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90406
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Fotoelasticimetrické meranie a numerický výpočet koeficientu koncentrácie napätia
  Gschwandtner Libor ; J  Hučko Branislav (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics finite element method metóda konečných prvkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95169
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. kniha

  kniha

 9. Numerická simulácia oblúkového zvárania
  Čagala Peter ; J  Élesztös Pavel (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics residual stresses finite element method metóda konečných prvkov zvarový kov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94855
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. kniha

  kniha