Výsledky vyhľadávania

 1. Nájomné bytové domy
  Mikušková Dagmar ; A1110 
  Študentské mestské zásahy a vízie - Devínska Nová Ves . s.10-11
  architektúra domy bytové
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 2. Architektonicko-konštrukčné riešenie vstupu ako súčasť rekonštrukcie resp. modernizácie domu
  Minarovičová Katarína ; V180 
  Správca bytových domov . Roč. 5, č. 6 (2010), s.16-17
  domy bytové konštrukcia residential architecture structure vstupný priestor
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  (1) - dizertačná práca
  (1) - článok
  článok

  článok