Výsledky vyhľadávania

 1. Autobusová stanica v Banskej Bystrici
  Šoltész Július ; 010110  Sivok Vladimír Ignačák Miroslav Matiašková Lýdia ; 010110 Styk Peter
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč. 19, č. 5 (2019), s. 20-25
  autobusová stanica prefabrikácia železobetón prefabrication reinforced concrete bus stations
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Autobusová stanica v Banskej Bystrici
  Šoltész Július ; 010110  Sivok Vladimír Ignačák Miroslav Pritula Andrej Szöcs Štefan Keseli Ondrej ; 010110 Matiašková Lýdia ; 010110 Havlíček Peter ; 010110 Hruštinec Ľuboš ; 010150
  Betón na Slovensku 2014-2018 : . S. 431-438
  autobusová stanica peikko systém prefabrikácia bus terminal precast concrete
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Pôsobenie a zosilnenie montovaných stropných konštrukcií systému montovaný skelet - revidovaný Priemstav "MS-RP" na účinky horizontálnych zaťažení
  Šoltész Július ; V110  Ignačák Miroslav ; V110
  SANACE 2015 : . S. 235-242
  montovaný skelet montovaný skelet - revidovaný Priemstav prefabrikácia seizmicita seizmické zodolnenie prefab frame structure - revised Priemstav prefabrication seismicity increasing the seismic resistance
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Is the Mixed Use What Would Improve Qualities of Mass Housing Estates?
  Melcerová Oľga ; A6160 
  AESOP / ACSP 5 th Joint Congress 2013 Planning for Resilient Cities and Regions [elektronický zdroj] : . s.online, p. 374
  urbanizmus prefabrikácia sídliská polyfunkčnosť prefabrication mass housing estates mixed use
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 5. Prefabrikácia v bytovej výstavbe
  Pavúk Ján ; A1110 
  Architektonické vízie mesta Galanta : . s.16-17
  architektúra prefabrikácia výstavba bytová
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 6. Prefabrikácia bývania v malých sídlach a v krajine
  Selcová Ľubica ; A1110 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : . s.245-254
  prefabrikácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Prefabrikácia bývania
  Selcová Ľubica ; A1110 
  Nové technologické systémy v navrhovaní budov III : . s.53-60
  prefabrikácia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (2) - monografia
  (1) - učebnica
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Sústreďovanie a prefabrikácia zdravotnotechnických inštalácií
  Peráčková Jana ; V290 
  Zdravotnotechnické zariadenia budov . s.320-337
  inštalácie zdravotnotechnické prefabrikácia
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok