Výsledky vyhľadávania

 1. Fotogrametrické meranie prevýšení
  Mruzeková Mária ; V  Fraštia Marek (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography photogrammetry fotogrametria nivelácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89766
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Kontrola stability digitálnych nivelačných prístrojov pre technickú niveláciu
  Fabičovicová Veronika ; V  Sokol Štefan (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography nivelácia digitálny nivelačný prístroj testovanie presnosť testing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59064
  bakalárska práca
  kniha

  kniha