Výsledky vyhľadávania

 1. Geodetické meranie bodov vytyčovacej siete rýchlostnej komunikácie R1 Beladice - Tekovské Nemce
  Zboja Miloš ; V  Sokol Štefan (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography levelling GNSS GNSS nivelácia GNSS GNSS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93132
  diplomová práca
  kniha

  kniha