Výsledky vyhľadávania

 1. Integrácia obchodných služieb prostredníctvom automatizácie služieb a procesov
  Nedeliak Ľuboš ; E  Lehocki Fedor (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 68 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics integration integrácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92288
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Integrovaný bezpečnostný systém a jeho uplatnenie v praxi
  Horváth Tomáš ; M  Miksa František (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  integration technická dokumentácia integrácia integrovaný bezpečnostný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103206
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Inteligentná budova-integrácia technológií
  Petrgál Matej ; E  Števo Stanislav (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 66 s 2 príl.
  Applied Infromatics heating ventilation integration regulácia vykurovanie modelovanie inteligentná budova
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81964
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Inteligentná budova-integrácia systémov Sonos a Foxtrot
  Zuštiak Ján ; E  Števo Stanislav (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 61 s 2 príl.
  Applied Infromatics integration integrácia inteligentná budova
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81998
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Aplikácia integrovaného manažérskeho systému v LAGO - nástrojáreň spol. s r.o.
  Čvapková Adela ; M  Fried Ivan (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 78s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality system integration quality systém integrácia environment environment kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80287
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Automatizácia tvorby integračných riešení v prostredí Mule ESB
  Bahno Juraj ; I200  Mederly Pavol (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 54 s príl.
  informačné systémy Information Systems integration integrácia aplikácií
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81320
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 7. Integrácia informačných systémov používaných na STU
  Mego Marek ; I200  Považanová Anna (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 70 s príl.
  informačné systémy Information Systems Moodle integration personalizácia integrácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71990
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 8. Návrh metodiky riešenia vybraných problémov integrácie informačných systémov pre potreby ich vyučovania na vysokej škole : Diplomová práca
  Rehák Rudolf  Cimbaľák Alexander (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011
  MTF ; . - 64 s., CD-ROM
  SAP integration integrácia SAP aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75026
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Výroba konštrukcií pre zdravotníctvo = Production of constructions for health services : Diplomová práca
  Rehák Peter  Cabadaj Ján (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 65
  integration integrácia obrábanie a montáž Machining and Assembly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66952
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Rozšírenie systému Moodle
  Ott Marián ; I200  Považanová Anna (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 79 s
  integration integrácia webové služby informačné systémy Information Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72011
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha