Výsledky vyhľadávania

 1. Otázka 102 Geológia a priehrady
  Bednárová Emília ; 010150  Bakeš Martin ; 010150
  XXXVI. Priehradné dni 2018 : . online, 71-97
  priehrady inžinierska geológia geotechnika a priehrady geologické a geotechnické riziká
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Spomienka na život a dielo docenta Nemčoka pri príležitosti nedožitých 90-tich rokov
  Baliak František  Brček Martin ; 010150
  Inžinierska geológia 2016 : . CD-ROM, [10] s.
  inžinierska geológia zosuvy geologický prieskum
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Nepriama identifikácia a význam štruktúry pórov hornín využívaných na Slovensku v stavebníctve
  Ondrášik Martin ; 010150  Kopecký Miloslav ; 010150 Brček Martin ; 010150
  Inžinierska geológia 2016 : . CD-ROM, [6] s.
  inžinierska geológia pórovitosť skalné horniny štruktúra horninových pórov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Perspektíva autorizácie inžinierskych geológov a geotechnikov na európskej úrovni
  Frankovská Jana ; 010150  Zajacová Jana ; 010350
  Inžinierska geológia 2016 : . CD-ROM, [9] s.
  horninové prostredie autorizácia geoinžinierov inžinierska geológia geotechnika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Baltský štít - pokusné horninové prostredie pre veľkoobjemovú energetickú studňu
  Ondrášik Martin ; 010150  Kopecký Miloslav ; 010150 Frankovská Jana ; 010150 Brček Martin ; 010150
  55 rokov geotechniky na Slovensku : . CD-ROM, s. 219-229
  inžinierska geológia energia geotermálna
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Swedish granite - host rock environment of the deep energy well
  Ondrášik Martin ; 010150  Frankovská Jana ; 010150 Kopecký Miloslav ; 010150 Brček Martin ; 010150
  SGEM 2015. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 799-806
  rock environment horninové prostredie energetická studňa energy well inžinierska geológia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Základné identifikačné znaky hornín pre potreby stavebnej praxe
  Ondrášik Martin ; V150  Kopecký Miloslav ; V150
  Almanach znalca . Roč. 14, č. 1-2 (2014), s. 41-45
  inžinierska geológia horniny
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Normy pre geotechnický a inžinierskogeologický prieskum na Slovensku
  Frankovská Jana ; V150  Kopecký Miloslav ; V150
  Zakládání staveb - Brno 2010 : . s.13-19
  engineering geology foundation geotechnical categories geotechnical investigation geotechnické kategórie geotechnický prieskum inžinierska geológia zakladanie stavieb
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. História a perspektívy inžinierskej geológie v ŠGÚDŠ
  Iglárová Ľubica  Ondrášik Martin ; V150 Petro Ľubomír Dananaj Ivan Klukanová A. Liščák Pavel Pauditš Peter Frankovská Jana ; V150 Wagner Peter
  Nové výzvy geológie na Slovensku : . s.131-140
  engineering geological research engineering geology engineering-geological maps inžinierska geológia inžinierskogeologické mapy inžinierskogeologický prieskum
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Najčastejšie inžiniersko-geologické príčiny porušenia historických hradných objektov
  Baliak František ; V150 
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technická univerzita Ostrava : . s.205-216
  monitoring slope stability engineering geology stabilita svahov inžinierska geológia monitorovanie procesov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok