Výsledky vyhľadávania

 1. Case study of carbonation of 100 years old concrete covered by a thin cement render
  Gašpárek Jakub ; 010110  Húlek Lukáš ; 042110 Paulík Peter ; 010110
  Proceedings of the 2021 session of the 13th fib International PhD Symposium in Civil Engineering : . online, s. 152-159
  carbonation cement render TG-DTA analysis karbonatizácia ochranná krycia omietka termická analýza
  https://phdsymp2020.sciencesconf.org/data/book_phdsymp2020_2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Simultánna termická analýza kovových a nekovových materiálov
  Drienovský Marián ; M1000  Čička Roman ; M1000 Rízeková Trnková Lýdia ; M1000
  36. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář : . s. 129-132
  termická analýza kovové materiály
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Aplikácia termickej metódy v silikátovom priemysle
  Palou Martin Tchingnabé ; C2110  Bágeľ Ľubomír Lutišanová Gabriela ; C2110 Kuzielová Eva ; C2110 Ifka Tomáš ; C2110
  35. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář : . s.71-76
  cement hydratácia teplota tlak termická analýza mikroštruktúry
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. TGA, DTA a DSC ako základné metódy termickej analýzy pre stanovenie nebezbečných vlastností
  Zigo Jaroslav ; M5000  Tureková Ivana ; M5000
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013 : . s.158-161
  termická analýza TGA DTA
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Influence of hydrothermal curing upon the hydration of oil-well cement
  Palou Martin Tchingnabé ; C2110  Kozánková Jana ; C2110 Kuliffayová Marta Wasserbauer Jaromír
  4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference, 24.6.-27.6.2013, Pardubice, Czech Republic, Book of Contributions . s.42-45
  cement hydratácia teplota tlak termická analýza mikroštruktúry
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Thermal analysis of different wood species
  Hrablay Ivan ; C6230  Markoš Jozef ; C6230 Jelemenský Ľudovít ; C6230
  38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : . s.1104-1118
  pyrolýza dreva termická analýza FTIR analýza analýza kinetiky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Termická analýza rôznych druhov drevín
  Hrablay Ivan ; C6230  Markoš Jozef ; C6230 Jelemenský Ľudovít ; C6230
  CHISA 2011 [elektronický zdroj] : . s.33
  termická analýza pyrolýza dreva FTIR analýza kinetická analýza
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Reakce vybraných sklářských surovin v tuhém stavu -I
  Gelnar Stanislav  Smrčková Eva ; C2110
  Sklář a keramik . Roč. 60, č. 5-6 (2010), s.108-112
  tavenie skla termická analýza sklárske suroviny
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Štúdium potravinárskych prachov pomocou metód termickej analýzy
  Kasalová Ivana ; M5000 
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií : . s.62-70
  potravinárske prachy termická analýza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Vplyv fosforečnanov vápenatých na reaktivitu cementárskej surovinovej múčky
  Palou Martin Tchingnabé ; C2110  Jamnický Miroslav ; C2110 Ifka Tomáš ; C2110 Kovár Vladimír ; C2110 Smrčková Eva ; C2110
  Maltoviny 2009, VIII. odborná konferencia o vede, výskume a aplikáciách v odbore maltovín, 10.12. 2009, Brno . s.105-113
  mikroštruktúra termická analýza kalorimetria
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok