Výsledky vyhľadávania

 1. Cyklická ekonomika a zákaznícka hodnotová ponuka / aut. Ľubomír Matejov, Jaromíra Vaňová
  Matejov Ľubomír ; 064000  Vaňová Jaromíra ; 064000
  Výkonnosť podniku . Roč. 8, č. 1 (2018), s. 54-62
  lineárna ekonomika cyklická ekonomika zákazník
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Analýza súčasného stavu integrovanej marketingovej komunikácie v podmienkach podnikateľskej praxe na Slovensku / aut. Jarmila Šalgovičová, Vanesa Prajová
  Šalgovičová Jarmila  Prajová Vanesa ; 064000
  Inovácie v ochrane spotrebiteľa : . CD-ROM, S. 62-62
  komunikácia zákazník
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Postavenie zákazníka vo vzťahu k podnikateľskému subjektu
  Urdziková Jana ; M4000  Šalgovičová Jarmila ; M4000
  Management, Economics and Business Development in European Conditions : . s.V./96-V.104
  zákazník podnikateľský subjekt
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 4. Význam projektového riadenia v manažmente vzťahov so zákazníkmi v čase krízy
  Mišák Peter ; M190 
  Projektový manažment a jeho ďalší rozvoj : . s.62-65
  projektové riadenie zákazník
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. Manažérstvo reklamácií a komunikácia s nespokojným zákazníkom. Management of Complaints and Communication with Unsatisfied Customers
  Šalgovičová Jarmila ; M4000  Urdziková Jana ; M4000
  Acta oeconomica No 24 : . s.18-25
  manažérstvo reklamácií komunikácia zákazník
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. V organizácii zameranej na kvalitu zákazníkom všetko začína aj končí
  Urdziková Jana ; M4000  Šalgovičová Jarmila ; M4000
  Trendy ekonomiky a managementu. Trends economics and management . Roč. II, č. 3 (2008), s.56-61
  zákazník organizácia reklamácia
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Changes leading to an increase in enterprise competitiveness
  Urdziková Jana ; M4000  Molnárová Dagmar ; M190
  Management, Economics and Business Development in the new European Conditions :
  konkurencieschopnosť zákazník
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Maloobchodná značka "Jednota - dobrá cena" a jej poslanie pri získavaní verného zákazníka
  Nagyová Ľudmila  Molnárová Dagmar ; M190
  Marketing a komunikace . Roč. 8, č. 4 (2002), s.21-24
  maloobchod zákazník
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Zákazník a jeho ovplyvňovanie a hodnotenie v marketingovom komunikačnom procese. Influence at customer and customer evaluation in marketing communication process
  Jedlička Milan ; M190 
  JAKOST 2002. QUALITY 2002 : . s.C7-C11
  marketing zákazník
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Selekcia dodávateľov ako dôležitá súčasť procesu nakupovania. Selection of suppliers as an important part of the purchasing process
  Nováková Renáta ; M300 
  Akademická Dubnica 2002 : . s.327-329
  dodávatelia nakupovanie zákazník
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok