Výsledky vyhľadávania

 1. Podpora zamestnanosti v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska / aut. Viera Bestvinová, Ľubica Mrvová
  Bestvinová Viera ; 064000  Mrvová Ľubica ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 4-13
  podpora zamestnanosť miera nezamestnanosti návrh opatrení
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Návrh konceptu udržateľnej stratégie uplatňovania absolventov VŠ technického smeru v praxi slovenských priemyselných podnikov s využitím online platformy / aut. Juraj Královič, Peter Sakál, Marek Šarmír
  Královič Juraj  Sakál Peter ; 064000 Šarmír Marek ; 064000
  Výkonnosť podniku . Roč. 8, č. 1 (2018), s. 46-53
  zamestnanosť udržateľný rozvoj absolventi univerzít
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - dizertačná práca
  článok

  článok

 3. Zamestnávanie absolventov na súčasnom trhu práce
  Černá Ľubica ; M4000  Hrablik Martin ; M4000
  Humanitné vedy a ich význam pri vzdelávaní a rozvoji kľúčových kompetencií študentov vysokých škôl technického zamerania : . s.105-110
  zamestnanosť absolventi trh práce
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok