Výsledky vyhľadávania

 1. Computational methods based on nonlinear tensor anisotropik diffusion in image processing : Edícia vedeckých prác,Zošit č.66
  Stašová Oľga ; V220 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008 . - 70 s
  ISBN 978-80-227-3003-7
  nelineárna tenzorová anizotropická difúzia spracovanie obrazu konvergencia metóda konečných objemov semi-implicitná schéma diamond-cell schéma nonlinear tensor anisotropic diffusion image processing convergence finite volume method semi-implicit scheme diamond-cell method
  dizertačná práca
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 2. Príspevok k segmentácii monochromatických obrazov : V.odb. 26-27-9. Obhajoba 16.01.2002
  Pavlovičová Jarmila ; E070  Kotuliaková Jana (škol.) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001 . - 96 s príl.
  Telekomunikácie spracovanie obrazu kódovanie obrazov segmentácia obrazov
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Contributions to block truncation coding = Príspevok k BTC : Kand.diz.práca : Obh. 19.09.1995 / [aut.] Garcia,Sergio Antonio Herrera, MSc.; Škol. Farkaš,Peter
  Garcia Sergio Antonio Herrera MSc  Farkaš Peter (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995
  FEI ; . - 129 s Autoref.1995, 18 s
  spracovanie obrazu kódovanie obrazov kompresia obrazov
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Celočíselná aproximácia diskrétnej kosínusovej transformácie : diz.práca : Obh. 14.03.1996 / [aut.] Marček,Anton, Ing.; Škol. Kotuliaková,Jana
  Marček Anton  Kotuliaková Jana (škol.) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995
  FEI ; . - 81 s
  spracovanie obrazu kódovanie obrazov celočíselná kosínusová transformácia IST rýchle algoritmy
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha