Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosť aplikácie pamiatkovej starostlivosti ako nástroja udržateľnosti
  Gregorová Jana ; 010310 
  Kultúrne dedičstvo 2017 - zborník príspevkov z konferencie / . S. 43-52
  kultúrne dedičstvo trvalá udržateľnosť pamiatková starostlivosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Vízia informačného centra
  Kráľová Eva ; A3130 
  Eurostav . Roč.20, č.10 (2014), s. 10-11
  architektonické dedičstvo pamiatková starostlivosť
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Režim pamiatkovej ochrany nehnuteľností - je vecným bremenom?
  Kráľová Eva ; A3130 
  5. Konferencia súdnych znalcov 2012 [elektronický zdroj] : . s.nestr. [8 s.]
  architektúra kultúrna pamiatka ochrana pamiatok pamiatková starostlivosť ochranný režim záujem verejný
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Katalóg stavebných a umelecko-historických prvkov tradičnej architektúry malokarpatského regiónu
  Buday Peter ; A3130  Vlček Tomáš
  Zaostrené na kultúrne dedičstvo. : . s.32-36
  dejiny architektúry pamiatková starostlivosť tradícia pamiatky katalóg
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Svetová finančná kríza a jej dopady na slovenské stavebníctvo (vrátane pamiatkovej starostlivosti)
  Kráľová Eva ; A3130 
  Globalnata finansovo-ikonomičeska kriza i finansovjat kontrol : . s.80-86
  svetová finančná kríza pamiatková starostlivosť stavebníctvo
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Kultúrna udržateľnosť ako podmienka kultivovanej obývateľnosti mesta
  Gregorová Jana ; A2120  Špaček Robert ; A2120
  Solárne mestá : . s.33-42
  kultúrna udržateľnosť globalizmus pamiatková starostlivosť
  článok zo zborníka
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Reverzibilita a transparentnosť - hlavné trendy architektonickej tvorby v pamiatkovo chránenýchštruktúrach
  Gregorová Jana ; A2120 
  Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19 : . s.54-59
  Autenticita materiálu reverzibilita pamiatková starostlivosť
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Fazety moderny a jej pamiatkovej ochrany
  Dulla Matúš ; A3130  Haberlandová K.
  Arch . roč.10, č.9 (2005), s.49
  pamiatková starostlivosť Ostrava avantgardná architektúra moderná architektúra industriál
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. K hlavným problémom hodnotenia architektúry druhej polovice 20. storočia a k dileme jej pamiatkovej obnovy
  Dulla Matúš ; A3130 
  Bratislava : Spolok architektov Slovenska, 2004 . - nestr
  Povojnová architektúra a jej kultúrne hodnoty : . 2004), s.nestr./6-9/
  pamiatková starostlivosť povojnová architektúra dilema
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok