Výsledky vyhľadávania

 1. Park - verejný mestský priestor ako kultúrne dedičstvo moderny 2 polovice 20. storočia, príklady z Bratislavy
  Kristiánová Katarína ; A7170  Štěpánková Roberta
  Architektura v Perspektivě 2013 [elektronický zdroj] : . S. 94-99
  krajinná architektúra záhradná architektúra park verejné priestory moderna
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Historic gardens in Slovak republic and the social amd historical context of their development - case study Historic gardens in Bratislava
  Reháčková Tamara ; A7170 
  Zborník abstraktov z vedeckého sympózia 1 st International Symposium 2013 Landscape Thought and Japanese Garden : . s.p. 2
  záhradná architektúra krajinná architektúra
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 3. International, local and individual - modern movement and landscape architecture of spas in Slovakia : ECLAS Conference HCU/Hamburg 22.-25.9.2013.
  Kristiánová Katarína ; A7170 
  Specifics [elektronický zdroj] : . s.online, p. 64
  krajinná architektúra záhradná architektúra modernism modern landscape czechoslovak architecture
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 4. Hranice - interpretácie v záhradno-architektonickej tvorbe
  Kristiánová Katarína ; A7170  Štěpánková Roberta
  Perspektivy území II.Hranice a rozhraní . s.s. 129-140
  záhradná architektúra hranica plot anglický- prírodnokrajinársky park čínske záhrady
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Landscape planning framework in the environmental assessment - Linkages and mutual benefits
  Belčáková Ingrid ; A7170 
  Ekológia = Ecology . Vol.31, No.1 (2012), s.p. 1-11
  krajinná architektúra záhradná architektúra landscape planning environmental assessment
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Workshop and Excursion in South Moravia
  Putrová Eva ; A7170 
  ALFA : . roč.8, č.2/U (2004), s.58
  záhradná architektúra krajinná architektúra workshop
  článok z periodika
  EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch
  článok

  článok