Výsledky vyhľadávania

 1. Tri "pé" pre Devínsku Novú Ves
  Puškár Branislav ; A1110 
  Študentské mestské zásahy a vízie - Devínska Nová Ves . s.9-10
  lokality polyfunkcia prispôsobivosť
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 2. Polyfunkcia - predpoklad efektívnosti urbanistických štruktúr
  Vitková Ľubica ; A6160 
  ALFA . č.1-2/A (2002), s.3-12
  polyfunkcia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok