Výsledky vyhľadávania

 1. Regionalita dediny
  Šarafín Michal ; A1110 
  Stavba . Roč. 8, č. 5 (2005), s.22-24
  charakter regiónu dedina
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Architektúra vidieka/ obnova dediny- komplexnosť plánovania
  Šarafín Michal ; A1110 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka III. : . s.69-72
  dedina obnova vidiek
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok