Výsledky vyhľadávania

 1. Bytový dom
  Tőrők Gergely ; V  Pernišová Alena (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 4
  bytový dom pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112712
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Bytový dom
  Hricová Andrea ; V  Briatka Peter (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb schedule bytový dom časový plán
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90038
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Bytový dom
  Hrušovská Lenka ; V  Mikle Stanislav (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 4
  structural design konštrukčné riešenie bytový dom pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80701
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Bytový dom
  Lamperová Katarína ; V  Ingeli Rastislav (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 4
  bytový dom bakalárska práca pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80473
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Bytový dom
  Hašto Tomáš ; V  Mikle Stanislav (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 4
  building budova bytový dom pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80539
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Bytový dom
  Čendula Michal ; V  Búciová Mária (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb časový plán bytový dom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79911
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Bytový dom
  Ács Zoltán ; V  Menďan Rastislav (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 4
  residential building polyfunkcia bytový dom pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67064
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Bytový dom
  Vajdulák Matej ; V  Ingeli Rastislav (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 4
  construction konštrukcia bytový dom architektúra pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81088
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Bytový dom
  Orság Michal ; V  Bača Martin (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb bytový dom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109088
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Bytový dom
  Kic Miroslav ; V  Gieciová Mária (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 4
  documentation residential building dokumentácia bytový dom pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107911
  bakalárska práca
  kniha

  kniha