Výsledky vyhľadávania

 1. Tvorba Feiglerovcov v ére rozvoja priemyslu a dopravy - moderná architektúra svojej doby.
  Pohaničová Jana ; A3130 
  Stopy priemyselného dedičstva na Slovensku. Vestiges of Industrial heritage in Slovakia . s.98-109
  architektúra 19. stor. priemyselná revolúcia železobetón
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - zborník
  článok

  článok

 2. Kultúra a architektúra posledných dvoch storočí
  Lukáčová Elena ; A3130  Pohaničová Jana ; A3130
  Stavba . Roč. 4, č. 6 (2001), s.32-35
  architektúra 19. stor. architektúra 20. stor.
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok