Výsledky vyhľadávania

 1. Akustické vlastnosti tepelne izolovaných obvodových murív historických budov
  Vargic Lukáš ; 010310  Rychtáriková Monika ; 010310 Gregorová Jana ; 010310
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 361-366
  tepelná izolácia zvuková izolácia historická budova interdisciplinarita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Aplikácia neinvazívnych riešení pri obnove tradičného myjavského domu, zvyšujúca energetickú efektívnosť historického objektu
  Kiabová Ema ; 010310  Ruhig Roman ; 010310 Bránický Filip ; 010310
  Architecture in Perspective 2018 : . S. 216-218
  tradičný dom renovácia historická budova energetická efektívnosť autenticita Myjavský región
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Modelový prístup k riešeniu zavĺhania historického objektu
  Makýš Oto ; V270 
  Obnova.sk . Roč. 15, (25. 6.) (2015), online, [5] s.
  vlhkosť historická budova
  http://www.obnova.sk/clanok/modelovy-pristup-k-rieseniu-zavlhania-historickeho-objektu
  článok z periodika
  GHG - Práce zverejnené na internete
  článok

  článok

 4. Modelovanie nosných konštrukcií pamiatkových objektov
  Sandanus Jaroslav ; V190  Sógel Kristián ; V190
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava . Roč. 13, č. 2 (2013), s. 73-80
  timber structures static and dynamic analysis historical building drevená konštrukcia historická budova statická analýza
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Load-bearing structure modelling of historic buildings
  Sandanus Jaroslav ; V190  Sógel Kristián ; V190
  Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil Engineering Series . Vol. 13, no. 2 (2013), s. 133-139
  drevená konštrukcia Historic buildings historická budova load-bearing structures of buildings nosné konštrukcie stavieb timber construction
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Sanácia a obnova historických drevených konštrukcií
  Sandanus Jaroslav ; V190  Sógel Kristián ; V190
  Eurostav . Roč.17, č.12 (2011), s.17-19
  drevená konštrukcia historical building historická budova reconstruction sanácia timber structures
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Poruchy stropnej konštrukcie historickej budovy a možnosti jej konštrukčného riešenia
  Szalay Juraj ; A4140 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel IV. : . s.107-110
  historická budova konštrukčné riešenie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - monografia
  (1) - učebnica
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Nekonvenčná obnova
  Botek Andrej ; A3130 
  Arch . roč.11, č.6 (2006), s.40-43
  Prestavba obnova historická budova novotvary Bratislava
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Prestavby historických stavieb na účely vzdelávania s použitím presklených prestrešení
  Vojteková Eva ; A4140 
  Rekonštrukcie a prestavba budov II. diel = Reconstruction and Renovation of Buildings. Second Part : . s.161-168
  prestrešenie presklenenie vzdelávanie historická budova
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok