Výsledky vyhľadávania

 1. Diferenciácia a hodnotenie vybraných slovenských sídiel - príspevok k definovaniu urbanistických kritérií a podmienok pre udeľovanie štatútu mesta
  Kaliská Dagmar ; A6160 
  Intenzita využitia územia slovenských sídel - vybrané otázky . s.87-125
  urbanizmus sídla klasifikácia a kategorizácia miest
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Nekonvenčné vyjadrenie sídla v kartografických aplikáciách
  Hudecová Ľubica ; V210  Hájek Milan Mitášová Irena
  9. kartografická konferencia s medzinárodnou účasťou : . s.81-87
  cartography generalizácia generalization kartografia sídla urban unites
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok