Výsledky vyhľadávania

 1. Odchýlky od homogenity časových radov hydrometeorologických procesov
  Ballová Dominika ; 010220 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 29-34
  homogenita heterogenita trend
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Different approaches to a regional flood frequency estimation in Slovakia: regions vs. pooling groups (abstract)
  Gaál Ladislav ; V160  Kohnová Silvia ; V160 Szolgay Ján ; V160 Bálint Gábor
  European Symposium on Flood Frequency Estimation and Implications for Risk Management : . S. 36-37
  homogeneity homogenita pooling groups regional frequency analysis regionálna frekvenčná analýza zhluky
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 3. Steel fibers distribution in concrete for structural designing
  Ďubek Marek ; V270  Briatka Peter Piták Juraj ; I300
  CTM 2014 - Construction Technology and Management : . CD ROM, s. 129-135
  betón concrete distribúcia distribution fibers homogeneity homogenita Vlákna
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Aplikácia distribúcie oceľových vlákien v betóne v procese návrhu konštrukcie / aut. Marek Ďubek, Peter Briatka, Juraj Piták
  Ďubek Marek ; V270  Briatka Peter Piták Juraj ; I300
  Podlahy 2014 : . S. 17-23
  betón Vlákna homogenita distribúcia fibers concrete homogeneity distribution sklon smer slope direction
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 5. Detekovanie trendu v dlhodobých časových radoch maximálnych ročných prietokov na Slovensku
  Jeneiová Katarína ; V160  Sabo Miroslav ; V220 Kohnová Silvia ; V160
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.15, č. 1 (2014), s. 161-170
  homogeneity homogenita maximálne ročné prietoky maximum annual discharge series testovanie trendu trend tests
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 6. Digitálne možnosti overovania homogenity rozptýlených vlákien vo vláknobetóne
  Ďubek Marek ; V270 
  Juniorstav 2013 : . s.CD-ROM, [4] s.
  fibers homogenita oceľ steel Vlákna
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Softvérová analýza vlákien v reze vláknobetónu
  Ďubek Marek ; V270 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.256-260
  detection detekcia homogeneity homogenita steel fiber reinforced concrete vláknobetón
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Odhad koncentrácie vlákien vo vláknobetóne
  Ďubek Marek ; V270 
  Almanach znalca . Roč. 13, č. 3-4 (2013), CD ROM, s. 8-11
  homogeneity homogenita stereológia stereology
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 9. Plošné vyjadrenie rozptýlenia vlákien v priereze vláknobetónu ťažiskami vlákien
  Ďubek Marek ; V270  Makýš Peter ; V270
  Vývojové trendy v oblasti navrhovania,prípravy,realizácie a údržby stavieb : . s.CD-ROM, s. 52-57
  homogeneity homogenita vláknobetón
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 10. Vplyv homogenity na presnosť merania termoelektrickými snímačmi teploty
  Pavlásek Peter ; J0020  Koval Martin ; J0020 Ďuriš Stanislav ; J0020
  Metrológia a skúšobníctvo . Roč. 17, č. 4 (2012), s.28-34
  meranie teploty homogenita temperature measurement homogeneity
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - monografia
  (1) - učebnica
  článok

  článok