Výsledky vyhľadávania

 1. Znižovanie energetickej náročnosti budov pre profesiu: Murár - PSV
  Puškár Anton ; 010180  Petráš Dušan ; 010290 Sandanus Jaroslav ; 010190 Sógel Kristián ; 010190 Držka Milan ; 010180 Slašťan Ján (rec.) Doktor František (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Ústav vzdelávania a služieb, 2016 . - 191 s.
  ISBN 978-80-89073-20-7
  budova energia drevené konštrukcie komíny výplne otvorov
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 2. Zesilování a utěsnění betonových konstrukcí vnějším předpětím
  Bilčík Juraj ; V110  Chandoga Milan ; V110
  Realizace staveb . Roč. 8, č. 1 (2013), s.18-20
  betónové nádrže concrete tanks Chimneys komíny oprava repair strengthening zosilňovanie
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Hluk komínovej sústavy výhrevní integrovanej na obytný blok
  Žiaran Stanislav ; J0010 
  Vykurovanie 2012 : . s.131-135
  hluk komíny noise chimney
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 4. Comparison of the Wind Loads Influences to the Steel Chimneys in Accordance of Standard STN and ENV
  Králik Juraj ; V250  Králik Juraj ml. ; A4140
  Engineering Mechanics 2010 : . s.77-78
  komíny loading norma standard zaťaženie vetrom
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Komín a jeho špecifiká
  Jakeš Erik ; V180 
  Stavba . roč.13, č.4 (2010), s.58-61
  detail poloha komíny
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Komín je tiež na streche
  Jakeš Erik ; V180 
  Střechy, fasády, izolace . Roč. 16, č. 4 (2010), s.56-58
  chimney hight komíny roof strechy
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Seizmicita stožiarov, veží a komínov
  Marton Pavol ; V250 
  Nové trendy a metódy v navrhovaní konštrukcií : . nestr.
  seizmicita konštrukcií eurokódy stožiare veže komíny
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Vplyv zdroja tepla na znečisťovanie ovzdušia škodlivými látkami
  Malý Stanislav ; J260  Kabát Viktor ; J260 Čekan Tomáš ; J260
  Vykurovanie 2006. Energeticky efektívna výroba,distribúcia a odber tepla : . s.89-94
  zdroj tepla škodlivé látky komíny heat source pollutants stack
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok