Výsledky vyhľadávania

 1. Zmluva o Európskej únii : Zmluva o fungovaní Európskej únie. Konsolidované texty v znení Lisabonskej zmluvy
  Bratislava : Ministerstvo zahraničných vecí SR, 2008 . - 339 s
  ISBN 978-80-88726-24-1
  Európska únia
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Štrukturálne fondy EÚ : prečo žiadať o dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ?
  Prievidza : Monex, 2008 . - 201 s
  štrukturálne fondy Európska únia európske projekty
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Chiffres clés de l´enseignement supérieur en Europe
  Brusel : EURYDICE, 2007 . - 173 s
  ISBN 978-92-79-05690-1
  štúdium v zahraničí Európska únia Európa-vzdelávanie
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Focus on the Structure of Higher Education in Europe 2006/07 : National trends in the Bologna process
  Brusel : EURYDICE, 2007 . - 349 s
  ISBN 978-92-79-05372-6
  štúdium v zahraničí Európska únia Európa-vzdelávanie
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Daně v Evropské unii
  Široký Jan 
  Praha : Linde, 2006 . - 250 s
  ISBN 80-7201-593-1
  daňovníctvo Európska únia
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 6. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie : praktický průvodce
  Vilamová Šárka 
  1. vyd
  Praha : Grada Publishing, 2005 . - 200 s
  ISBN 80-247-1194-X
  regionálna politika štrukturálna politika finančná politika finančné zdroje Európska únia fondy Európskej únie peňažné toky
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje: Evropská konference ministrů zodpovědných za územní plánování (CEMAT)
  Bína Jan (prekl.) 
  1. vyd.
  Brno: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004 . - 81 s.
  Európska únia
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 8. Obchodovanie s Európou a v Európe : Prínosy noriem
  Williams Geoffrey 
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2003 . - 76 s
  ISBN 80-88971-16-0
  Európska únia obchod medzinárodný normalizácia európska
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4100
  kniha

  kniha

 9. Obchodovanie s Európou a v Európe : Smernice a súvisiace normy
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 51 s
  ISBN 80-88971-08-X
  obchod medzinárodný obchodovanie Európska únia
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3100
  kniha

  kniha

 10. Obchodovanie s Európou a v Európe : Európska normalizácia v celosvetovom kontexte
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 87 s
  ISBN 80-88971-09-8
  Európska únia obchod medzinárodný normalizácia európska
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha