Výsledky vyhľadávania

 1. Pripravenosť Slovenska a Poľska na vstup do EÚ : Zborník vedeckých prác
  Andrášik Ladislav (ed.) ; E350  Figura Ivan (ed.) Stenchlák Marián (ed.) ; E350 Fabová Ľudmila (ed.) ; E350 Jančíková Edita (ed.) ; E350
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002 . - 269 s
  ISBN 80-227-1776-2
  Európska únia ekonomická integrácia
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (13) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe. 10th Annual International Conference : Brno, Czech Republic, 6.-7.9.2002
  Brno : VUT v Brně, 2002
  Európska únia hospodársky rozvoj ekonomická integrácia
  zborník
  (3) - článok
  kniha

  kniha

 3. Science for European Integration : Proceedings of the Conference. Bratislava, 11.- 13. Oct. 2001
  Hermanovská Iveta (zost.)  Kováč Dušan (zost.)
  Bratislava : SAV, 2001 . - 207 s
  Európska únia ekonomická integrácia
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Vedecké základy stratégie hospodárského rozvoja SR v podmienkach Európskej integrácie : Zborník príspevkov zo slovensko-poľského vedeckého kolokvia. Bratislava, SK. 1, Dec. 1999
  Bratislava : STU v Bratislave, 2000 . - 225 s
  ISBN 80-227-1455-0
  spoločenské vzťahy hospodársky rozvoj vedeckotechnický rozvoj Európska únia
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0101
  kniha

  kniha

 5. Information package modularisation INFOPAM : Proceedings. Žilina, 5.- 9. Feb. 2000
  Žilina : Žilinská univerzita, 2000 . - 107 s
  ISBN 80-7100-709-9
  vysokoškolské vzdelávanie kreditné systémy dvojstupňové štúdium Európska únia ECTS
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Business and economic development in central and eastern Europe implications for economic interration into wider Europe : Brno, ČR, 2,- 3, Sept. 1998
  Brno : Publishing House, 1998 . - 738 s
  ISBN 80-214-1202-X
  Európska únia hospodársky rozvoj ekonomická integrácia
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  R0001
  kniha

  kniha

 7. Teaching and learning towards the learning society
  (Brusel) : Eurounion, [1998] . - 99 s
  Európska únia informačná spoločnosť odborné vzdelávanie
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 8. Growth, competitiveness, employment. The challenges and ways forward into the 21st century : White paper
  1.vyd.
  Brussel : European Commission, 1994 . - 167 s
  ISBN 92-826-7423-1
  spoločenské vzťahy hospodársky rozvoj vedeckotechnický rozvoj Európska únia
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI2000
  kniha

  kniha