Výsledky vyhľadávania

 1. Vývoj a súčasný stav budovania bioplynových staníc v SR
  Matiašková Lýdia ; 010110  Šoltész Július ; 010110
  Odpadové hospodárstvo . Roč. 5, č. 11 (2016), s. 14-16
  bioplynová stanica bioplyn na Slovensku obnoviteľné zdroje AEBIOM Európska únia biogas plant biogas in Slovakia renewable sources European Union
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Vybrané aspekty a dimenzie problematiky bezpečnosti dodávok v sektore obrany v kontexte európskej spolupráce / aut. Stanislav Szabo, Ivan Koblen
  Szabo Stanislav  Koblen Ivan ; M5000
  Košická bezpečnostná revue . Roč. 5, č. 2. Mimoriadne číslo vydané v rámci 9. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečné Slovensko v Euroatlantickom priestore, konanej v dňoch 12. - 13. november 2015 v Košiciach, SR (2015), s. 331-338
  bezpečnosť Európska únia
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Perspektívy rozvoja znalostnej spoločnosti vo výhľade do roku 2020
  Stredná Lucia ; R2020  Zúbková Mária ; R2020
  Horizonty podnikateľského prostredia. Business Environment Horizons [elektronický zdroj] : . s.234-241
  Európska únia stratégia knowledge - based society innovation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Globalizačné vplyvy holandského obchodného práva
  Gajniak Ján Florián ; V350 
  Spoločenské zmeny ako dôsledok globalizácie : . s.4-9
  contract work Dutch company law European Union Európska únia globalizácia globalization holandské obchodné právo standard terms and conditions vzorové zmluvné podmienky zmluva o dielo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Podpora a financovanie inovácií v Európskej únii. Financing and support for innovations in European Union
  Fabová Ľudmila ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 6, č. 3 (2010), s.233-239
  Európska únia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Realizáciou európskeho projektu akademickej knižnice k podpore vedecko-výskumných aktivít na fakulte
  Rešetová Kvetoslava ; M9300 
  Ikaros [online] . Roč. 14, č. 9 (2010), s.1-3
  databáza Európska únia
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Úlohy inžinierskej pedagogiky po vstupe Slovenska do Európskej únie
  Driensky Dušan ; M220 
  Prierezová štúdia z inžinierskej pedagogiky . s.21-29
  inžinierska pedagogika Európska únia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Ľudia - rozhodujúci faktor úspešnosti nie len projektov európskeho sociálneho fondu. People - critical factor for successfulness not just of european social found projects
  Urdziková Jana ; M4000 
  Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe :
  Európska únia finančné nástroje projekty
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Euro orientovaná stratégia podniku
  Sakál Peter ; M4000 
  Strategický manažment v praxi manažéra . s.590-604
  Európska únia Stratégia podniková
  kapitola(článok) z dokumentu
  článok

  článok

 10. Territorial Cohesion - Between Expectations, Disparities and Contradictions
  Finka Maroš ; A440 
  German Annual of Spatial Research and Policy 2007.Territorial Cohesion . s.23-39 [2,4 AH]
  priestorové plánovanie teritoriálna kohézia Európska únia Lisabonská agenda
  článok zo zborníka
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok