Výsledky vyhľadávania

 1. Aplikácia metodiky Lean Six Sigma pri zlepšovaní dielcov karosérie
  Blesáková Viera ; M  Kučerová Marta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 89s CD
  Engineering of Production Quality process capability waste neustále zlepšovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99099
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Zberný dvor Zlaté Klasy - návrh efektívnejšej prevádzky
  Mészárosová Monika ; V  Škultétyová Ivona (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning proposal waste odpad návrh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101522
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Ekonomická analýza technologickej linky pre zhodnocovanie stavebného odpadu
  Čierny Michal ; J  Križan Peter (škol.) ; J240
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises waste costs odpad náklady
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103755
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Návrh využitia metódy AHP a softvéru Expertchoice pri minimalizácii odpadu v procese udržateľného balenia v podniku PSS SVIDNÍK, a.s.
  Pazinová Jozefína ; M  Fidlerová Helena (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 71s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management waste packaging reverse logistics odpady spätná logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99259
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Nakladanie s odpadmi v podmienkach ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove
  Bučková Alena  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 68s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety separate collection waste separovaný zber odpady
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110803
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Analýza spôsobu nakladania s rádioaktívnym odpadom v AE Mochovce
  Blašková Zuzana ; M  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 63s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety radioactive waste waste rádioaktívny odpad odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98653
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Posúdenie hydraulickej kapacity stokovej siete mesta Hanušovce nad Topľou
  Urban Jozef ; V220  Rusnák Dušan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering capacity waste kapacita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95086
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Komín spaľovne odpadu
  Slováková Lucia ; V  Šoltész Július (škol.) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering waste incinerator
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91825
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Nakladanie s odpadmi z potravín
  Kendrová Daniela ; V  Škultétyová Ivona (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering waste food waste management odpad odpadové hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91866
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Možnosti využitia odpadov a ich vplyv na vlastnosti cementových kompozitov
  Rentka Peter ; V  Ledererová Miriam (škol.) ; V260
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technológia stavieb Building Technology powder waste odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93376
  diplomová práca
  kniha

  kniha