Výsledky vyhľadávania

 1. Optimalizácia využitia hydroenergetického potenciálu malými vodnými elektrárňami : Podklad od záverečnej správy o riešení projektu APVV-99-022505 za rok 2007 (kooperácia)
  Dušička Peter ; V170 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 42 s
  small hydro power plant optimalization hydropower potential hydroenergetický potenciál optimalizácia malé vodné elektrárne
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Optimalizácia využitia hydroenergetického potenciálu malými vodnými elektrárňami : Podklad od záverečnej správy o riešení projektu APVV-99-022505 za rok 2006
  Dušička Peter ; V170 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 50 s
  small hydro power plant optimalization hydropower potential hydroenergetický potenciál optimalizácia malé vodné elektrárne
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha