Výsledky vyhľadávania

 1. Abstraktné dátové typy
  Kasan Dušan ; E  Kossaczký Igor (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.07.2014 ; Študijný program : 73 . - 32 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics graph algorithms comparison map queue mapa porovnanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88636
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Nové trendy modelovacích prístupov v CAD systémoch
  Slotík Tomáš ; M  Necpal Martin (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies comparison porovnanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78857
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vplyv metódy vytvárania odtlačku dokumentov na ich podobnosť
  Mančík Gabriel ; I200  Kučečka Tomáš (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 68 s príl.
  informatika Informatics document comparison algorithm podobnosť porovnanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65227
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 4. Porovnanie montážnych systémov vo firme Magna, s.r.o.
  Nádaský Daniel ; M  Václav Štefan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012 . - 48s CD ROM
  výrobné technológie Production Technologies comparison montážne systémy porovnanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66157
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Softvérové vybavenie súradnicových meracích strojov a 3 D optických meracích zariadení
  Micháleková Veronika  Omámik Michal (škol.) ; M140
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  počítačová podpora výrobných technológií Computing Support of Manufacturing Technologies porovnanie softvér meranie software comparison measurement
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47150
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Porovnanie účinnosti rôznych typov priečnych väzieb halových stavieb
  Balcierák Ľuboš ; V190  Agócs Zoltán (škol.) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering porovnanie frame comparison
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47703
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Porovnanie účinnosti strešných väzníkov s veľkými rozpätiami
  Brodniansky Ján ; V190  Agócs Zoltán (škol.) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering porovnanie comparison
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47803
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Analýza dátových a komunikačných sietí na Slovensku a ich porovnanie s inými vyspelými krajinami sveta
  Michalica Štefan ; E  Vargic Radoslav (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 49 s príl.
  Telekomunikácie analýza aspektovo-orientovaná porovnanie analysis komunikačné siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49274
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Porovnanie virtualizačných nástrojov
  Kubík Pavol ; I100  Abaffy Jaroslav (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010
  počítačové systémy a siete Computer Systems and Networks comparison testing testovanie porovnanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=22781
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 10. Porovnanie heuristík k učeniu stratégie hry Sunburn
  Móro Róbert ; I200  Pospíchal Jiří (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010
  informatika Informatics evolučné algoritmy koevolúcia modification comparison modifikácia porovnanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46537
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha