Výsledky vyhľadávania

 1. Porovnanie výsledkov simultánnych meraní dvomi prijímačmi GNSS na permanentnej stanici v Modre-Piesku
  Jakubcová Darina ; V  Hefty Ján (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography comparison porovnanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62998
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Porovnanie vybraných fyzikálno - mechanických vlastností rôznych druhov pórobetónu
  Jančo Peter  Struhárová Alena (škol.) ; V260
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  technológia stavieb Building Technology comparison autoclaved aerated concrete pevnosť v tlaku objemová hmotnosť porovnanie pórobetón
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82527
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Možnosti využitia mobilných ručných 3D skenerov = Utilization possibilities of mobile hand 3D scanners : Diplomová práca
  Barcík Vladimír  Morovič Ladislav (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011
  MTF ; . - 98
  comparison porovnanie digitalizácia 3D skenovanie počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67506
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Porovnávanie písaných dokumentov s využitím paralelného spracovania
  Tomovič Ivan ; I100  Dado Boris (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010
  similarity performance grid paralelné spracovanie porovnanie podobnosť výkon grid informačné systémy Information Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57265
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 5. Porovnanie citlivosti vybraných metód skúšania tesnosti a ich vhodnosť aplikácie v praxi = The comparison of sensitivity of selected methods NDT LT and their suitability in praxis : Diplomová práca
  Holub Alois  Žúbor Peter (XXX) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 77 s Prílohy, 1 CD-ROM
  netesnosť porovnanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha