Výsledky vyhľadávania

 1. Poter na báze síranu vápenatého (anhydritu)
  Briatka Peter ; 010270  Šimko Vladimír Olšová Jana ; 010270
  Stavebné materiály : . Roč. 13, č. 3 (2017), s. 44-46
  porovnanie poter cena vlastnosti comparison screed price characteristics
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Môžeme zjednodušiť meranie vlhkosti CBGM na stavbe?
  Rypák Peter  Briatka Peter ; 010270 Gašparík Jozef ; 010270 Olšová Jana ; 010270
  Materiály pro stavbu . Roč. 22, č. 5 (2016), s. 22-23
  CBGM kontrola vlhkosť porovnanie laboratórium control moisture content comparison laboratory
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Skúsenosti zo spracovania údajov v aplikáciách Photoscan a UAS Master
  Trhan Ondrej ; V140  Fraštia Marek ; V140
  Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie : . CD ROM, [14] s.
  comparison fotogrametria nepilotované letecké prostriedky photogrammetry porovnanie unmanned aerial vehicle
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=294014
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Porovnanie optimalizačných metód aplikovaných pri návrhu distribučnej sústavy pre rozvod závlahovej vody
  Bajtek Zbyněk ; V160  Bezák Juraj ; V160
  Voda a krajina 2012 : . s.7-15
  comparison design irrigation návrh optimalizácia optimalizačný algoritmus optimization porovnanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Tvorba DMR z hľadiska rôznych interpolačných metód
  Brunčák Peter ; V140 
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  comparison digital elevation model digitálny model reliéfu interpolačná metóda interpolation method porovnanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Agent-based Modelling and Simulation Tools
  Paulovič Aurel ; I200  Lacko Peter ; I200 Návrat Pavol ; I200
  WIKT 2011 : Proceedings 6th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies, November 24 - 25, 2011 Herľany, Slovakia . S. 97-102
  simulácia modelovanie nástroje agentové systémy porovnanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Comparison and application of the various approaches for optimal design of the irrigation projects
  Bajtek Zbyněk ; V160  Čistý Milan ; V160
  Agricultural engineering . 2010, No. 1 (2010), s.134-140
  heuristic methods comparison optimal design optimálny návrh heuristické metódy porovnanie
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Poznatky z kalibrácie a testovania strednoformátovej digitálnej kamery
  Fraštia Marek ; V140 
  Skúšanie a kalibrácia geodetických a fotogrametrických systémov : . s.nestr.
  calibration comparison digital cameras digitálna kamera kalibrácia porovnanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Určenie podobnosti inštancií ontologických konceptov pre adaptívne aplikácie založené na webe so sémantikou
  Andrejko Anton ; I200  Bieliková Mária ; I200
  Znalosti 2008, 7. ročník konferencie, Bratislava 13.-15. februára 2008 . s.30-41
  ontológia koncept inštancia konceptu podobnosť porovnanie rekurzia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. Comparing Ontological Concepts to Evaluate Similarity
  Andrejko Anton ; I200  Barla Michal ; I200 Tvarožek Michal ; I200
  Tools for Acquisition, Organisation and Presenting of Information and Knowledge : . s.71-78
  koncept ontológia porovnanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok