Výsledky vyhľadávania

 1. Etické zásady autorizovaného stavebného inžiniera
  Heretiková Katarína ; 010350  Gajniak Ján Florián ; 010350
  Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách : . CD ROM, s. 39-43
  etika etický kódex autorizovaný stavebný inžinier
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Úvod do problematiky etiky vo financiách
  Heretiková Katarína ; 010350  Pilch Ctibor
  FOR FIN . Roč. 3, č. 5 (2016), online, [4] s.
  etika financie
  http://www.derivat.sk/index.php?PageID=2575
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Etika riadenia a celoživotné vzdelávanie
  Heretiková Katarína ; 010350 
  Andragogika : . Roč. 20, č. 3 (2016), s. 2-5
  celoživotné vzdelávanie etika riadenie
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Demonštrácia integrálnej stratégie v procese globalizácie
  Paukov Marián ; J920 
  Úloha spoločenskovedných disciplín na technických univerzitách v procese globalizácie [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s. 141-149
  etika pluralizácia ethics pluralisation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Etika mestského verejného priestoru
  Komrska Ján ; A6160 
  Fyzika a etika V. Poznanie, veda a spoločnosť : . s.417-429
  mestský verejný priestor etika námestie ulica
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Etika a projektový manažér
  Černá Ľubica ; M4000 
  Sociálna práca, manažment a ekonómia - s reflexiou na sociálne služby : . s.85-91
  etika morálka manažérska etika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 7. Etické aspekty reklamy
  Černá Ľubica ; M4000 
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 2, č. 2 (2010), s.156-162
  etika etika podnikateľská
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Stavba mesta, zákon a morálka
  Komrska Ján ; A6160 
  Fyzika a etika III. Fyzika a etika v interkultúrnom dialógu : . s.135-144
  etika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Rozvoj spoločnosti potrebuje lásku, pravdu a etiku
  Jemala Ľubomír ; R2020 
  Zrno . roč.20, č.39 (2009), s.16-17
  etika
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Etika vo verejnej a štátnej správe. Ethic in public and state administration
  Černá Ľubica ; M4000  Fojtíková Alexandra ; M190
  Rozvoj akademického vzdelávania pre potreby verejnej správy : . s.159-163
  etika verejná správa
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok