Výsledky vyhľadávania

 1. Emulating Cisco Network Laboratory Topologies in the Cloud
  Grellneth Igor ; 070400  Hrubý Martin ; 070400 Vilhan Peter ; 070400
  ICETA 2011 : . s.67-92
  simulácia MIPS Cisco virtuálne laboratória CCNA
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Európske virtuálne laboratórium matematiky - Slovenský portál EVLM a konzultačné centrum
  Velichová Daniela ; J0080 
  Current trends in university mathematical education : . s.161-168
  virtual laboratory database virtuálne laboratória
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Virtuálne laboratóriá - zdroj nových vedomostí
  Andrášik Ladislav ; R2020 
  eFocus . Roč. 8, č. 1 (2008), s.69-71
  virtuálne laboratória vedomosti virtual laboratory
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Knowledge acquisition aided by experimentation in virtual laboratories
  Andrášik Ladislav ; R2020 
  Knowledge management 2008 : . s.CD Rom
  virtuálne laboratória vedomostný manažment virtual laboratory knowledge management
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Mobile Education Centre
  Čičák Pavel ; I100  Jelemenská Katarína ; I100 Dado Boris ; I100
  ICETA 2008 : . s.245-250
  učenie vyučovanie virtuálna trieda virtuálne laboratória bezdrôtové komunikačné systémy
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Virtual laboratory of pneumatics systems building
  Košťál Peter ; M2000  Velíšek Karol ; M2000 Mudriková Andrea ; M2000
  Proceedings of the 9th Biennial ASME Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA2008) : . s.CD Rom
  virtuálne laboratória
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (2) - článok
  článok

  článok

 7. Virtuálne laboratórium pneumatiky
  Košťál Peter ; M2000  Velíšek Karol ; M2000 Pecháček František ; M2000
  Setkání kateder výrobních strojů a robotiky - SKVS 2007 : . s.52-55
  virtuálne laboratória pneumatika
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Virtual laboratory of pneumatics
  Mudriková Andrea ; M2000  Charbulová Marcela ; M170 Košťál Peter ; M2000 Velíšek Karol ; M2000
  25 jubilejna naučna konferencija s meždunarodno učastie MTF 2007. : . s.10-15, Tom 1
  virtuálne laboratória
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Návrh virtuálneho laboratória pre PLC
  Eliáš Andrej ; M6000  Strémy Maximilián ; M6000
  Applied Natural Sciences 2007 : . s.393-398
  virtuálne laboratória
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Realizácia virtuálneho laboratória priemyselných programovateľných regulátorov. The virtual laboratory realisation of industrial programmable controllers
  Tanuška Pavol ; M6000  Mudrončík Dušan ; M6000 Kuník Stanislav ; M180
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 6, č. 4 (2006)
  virtuálne laboratória regulátory programovateľné
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok