Výsledky vyhľadávania

 1. Optimization of HCR gearing geometry using generalized particle swarm optimization algorithm
  Rackov Milan  Milovančevič Miloš Kanovič Željko Vereš Miroslav ; J0030 Rafa Klara Banič Milan Miltenovič Aleksandar
  Tehnički Vjesnik - Technical Gazette . Vol. 21, Iss. 4 (2014), s. 723-732
  gears geometry geometria ozubené koleso
  http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84906322191&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=vere%C5%A1+miroslav&sid=B89D7240A4F35E4C6700086CB270DBF8.FZg2ODcJC9ArCe8WOZPvA%3a570&sot=b&sdt=b&sl=27&s=AUTHOR-NAME%28vere%C5%A1+miroslav%29&relpos=1&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28vere%C5%A1+miroslav%29
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Základné požiadavky pre aplikáciu tvrdých povlakov na konvexno-konkávnom ozubení
  Míšaný Juraj ; J0030  Brosz Michal ; J0030 Budiský Roman ; J0070 Bošanský Miroslav ; J0030
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s. 99-102
  gears fatigue ozubenie tvrdé kovové povlaky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. HCR gearing and optimization of its geometry
  Rackov Milan  Vereš Miroslav ; J0030 Kanovič Željko Kuzmanovič Siniša
  Advanced Materials Research . Vol. 633 (2013), s.117-132
  gears HCR gearing
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Možnosti zvýšenia povrchovej únosnosti ozubenia metódou laserového kalenia
  Zápotočný Ján  Bošanský Miroslav ; J0030 Kopiláková Beáta
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s. 134-139
  laser manipulator gears
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Some irregularities which may occur during implementation HCR gearing
  Rackov Milan  Kuzmanovič Siniša Kanovič Željko Vereš Miroslav ; J0030
  COMETa 2012. Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s. 269-276
  ozubené kolesá HCR ozubenia HCR gearing gears
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Kinematical inaccuracies of the spiroid gears
  Riečičiarová Eva ; M2000  Oravcová Jarmila ; M2000 Lacko František ; M200
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2010 : . s.1107-1108
  gears geometry
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Meshing by simulation of precision forging of gear
  Žitňanský Peter ; J280  Schrek Alexander ; J280 Kostka Peter ; J280
  Mechanical Engineering 2008 : . s.CD-Rom
  gears tooth profile
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Hodnotenie kvality a prevádzkového stavu prevodoviek vibrodiagnostikou
  Galovič Richard ; J250 
  Acta Mechanica Slovaca . Roč. 10, č. 1 (2006), s.131-136
  prevodovka ozubený prevod gears gearing ratio
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - skriptá
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Metodika životnostných skúšok ozubených kolies na skúšobnom zariadení FZG
  Nemčeková Miroslava ; J130  Bošanský Miroslav ; J130 Vereš Miroslav ; J130
  Manufacturing Engineering. Výrobné inžinierstvo . Roč. 5, č. 1 (2006), s.50-52
  pitting únavové poškodenie ozubené kolesá fatigue damage gears
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Súčasné možnosti presného kovania ozubených kolies
  Vajo Pavol ; J280 
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.653-657
  presné kovanie ozubené kolesá precision forging gears
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok