Výsledky vyhľadávania

 1. Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na vytváranie modulárnej štruktúry konštrukcie zariadení a strojov, najmä mobilných pracovných strojov Číslo úžitkového vzoru: SK 5328, Dátum nadobudnutia: 27. 10. 2009
  Gulan Ladislav ; J0030  Zajacová Ľudmila ; J0030
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2009
  mobilný pracovný stroj modul mobile working machine carrier
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na stanovenie koeficientu finančnej efektívnosti modulárnych zostáv Číslo úžitkového vzoru: SK 5327, Dátum nadobudnutia: 27. 10. 2009
  Gulan Ladislav ; J0030  Zajacová Ľudmila ; J0030
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2009
  mobilný pracovný stroj konštrukcia mobile working machine stucture
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 3. Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na vytváranie modulárnej štruktúry konštrukcie strojov, najmä mobilných pracovných strojov Číslo úžitkového vzoru: 5249 Y1 SK, Dátum nadobudnutia: 22.7. 2009
  Gulan Ladislav ; J0030 
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2009
  mobilný pracovný stroj mobile working machine production program výrobný program
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 4. Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na stanovenie miery modulárnosti strojových zostáv
  Gulan Ladislav ; J0030 
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2009
  mobile working machine mobilný pracovný stroj strojová zostava machine assembly
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha