Výsledky vyhľadávania

 1. Bezposádkové terénne vozidlo
  Madleňák Matej ; J  Danko Ján (škol.) ; J230
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines chassis unmanned ground vehicle hybrid podvozok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90506
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov vo výrobe podvozkového rámu R161 v podniku STROJE A MECHANIZMY, a.s., prevádzkareň Komárno
  Mikuš Pavol ; M  Bestvinová Viera (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management quality welding production kvalita zváranie výroba stroje a zariadenia podvozok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84877
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Progresívny elektronický systém riadenia automobilu všetkými štyrmi kolesami
  Gonda Michal ; E  Bugár Martin (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 52 s
  automobilová elektronika Automobile Electronics podvozok riadenie chassis control elektronika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56296
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0002
  kniha

  kniha

 5. Návrh technického riešenia podvozkovej časti mobilného robota
  Chvála Peter ; J  Rohaľ-Ilkiv Boris (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics robot chassis konštrukcia podvozok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82124
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh terénneho bezposádkového vozidla
  Knotek Daniel ; J  Danko Ján (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines chassis podvozok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59789
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Návrh dvojnápravového podvozku kontajnerového prívesu
  Fraňo Filip ; J  Lorenc Petr (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics podvozok chassis náprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73704
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Elektronické a mechanické systémy podvozku lietadiel a simulácia jeho vysúvania
  Ďuriš Ivan ; E  Goga Vladimír (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 51 s
  lietadlo podvozok simulácia aircraft simulation automobilová elektronika Automobile Electronics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51027
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Riešenie karosérie a podvozku prete-kárskych automobilov (Racing car bodywork and suspen-sion solution) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Pastor Jozef ; J0030  Kamenický Milan (xxx) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 39 s
  karoséria podvozok bodywork suspension
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Parametre a konštrukcia pretekárskych automobilov. (Parameters and construction of competing cars) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Blažeková Lejla ; J230  Kamenický Milan (xxx) ; J230
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 46 s
  karoséria podvozok kľuková skriňa blok valcov aerodynamika an undercarriage aerodynamics
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha