Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti zvyšovania konkurencieschopnosti firmy
  Penčík Richard ; J  Hekelová Edita (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management SWOT analysis marketing SWOT analýza konkurencia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95513
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. kniha

  kniha

 3. Implementácia e-learningu do podnikového vzdelávania
  Majbová Alena  Uhráková Eva (škol.) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  SWOT analysis e-learning projekt SWOT analýza e-learning
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47015
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení pre využitie výsledkov SWOT analýzy vo vybranej prevádzke Slovnaft, a.s. = The concept of arrangements for SWOT conclusions using in chosen facility of Slovnaft, a.s. : Bakalárska práca
  Vanek Dušan  Lenhardt Ján (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 47 s 1 CD-ROM
  SWOT analýza
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Charakteristika podniku na základe SWOT - analýzy : Bakalárska práca
  Patka Dominik  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 58 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment SWOT analýza interná analýza podniku externá analýza podniku
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha