Výsledky vyhľadávania

 1. Využívanie marketingovej situačnej analýzy priemyselnými podnikmi v Slovenskej republike / aut. Peter Dóza, Jaromíra Vaňová
  Dóza Peter ; M4000  Vaňová Jaromíra ; M4000
  Manažérstvo životného prostredia 2015 : . S. 52-55
  marketingová situačná analýza informácia SWOT analýza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Aplikace FM na národní kultúrní památku hrad Český Šternberk
  Seliger Tomáš ; V  Somorová Viera ; V270
  Facility management 2013 : . s.23-26
  maintenance of parking SWOT analysis SWOT analýza údržba parkoviska web pages webové stránky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Návrh systému hodnotenia trvalo udržateľných budov na bývanie v Sýrskej republike
  Naboutová Katrin About ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : . s.77-83
  climatic conditions klimatické podmienky Sustainable building SWOT analysis SWOT analýza trvalo udržateľná budova
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Zavedenie a uplatnenie manažérstva kvality na Strednej odbornej škole v Novom Meste nad Váhom
  Mikušová Michaela ; M7000 
  Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijných programů VII : . s.496-501
  systém manažérstva kvality SWOT analýza
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. SWOT analýza
  Sakál Peter ; M4000 
  Strategický manažment v praxi manažéra . s.109-116
  SWOT analýza
  kapitola(článok) z dokumentu
  článok

  článok