Výsledky vyhľadávania

 1. Internetové rozhranie pre vizualizáciu dát z meracieho systému
  Polcer Patrik ; E  Záluský Roman (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 73 . - 32 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics graphs databases stress web application merací prístroj databázy stres
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78061
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zlepšenie Work-life balance v podniku TOPNAD, a.s.
  Gulaba Martin ; M  Kováč Karol (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant stress motivation stres pracovná spokojnosť motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92091
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zamestnancov COOP Jednota Trnava, SD
  Vargová Alena ; M  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 47s CD ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety risk stress riziko bremeno stres bezpečnosť efektívnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72663
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha