Výsledky vyhľadávania

 1. Adaptačné odozvy bakteriálnych kmeňov na environmentálny stres spôsobený prítomnosťou toxických organických zlúčenín
  Murínová Slavomíra ; C4310  Dudášová Hana ; C6290 Lukáčová Lucia ; C4310 Lászlová Katarína ; C4310 Dercová Katarína ; C4310
  Chemické listy . Vol. 107, Iss. 5 (2013), s.356-361
  adaptácia baktérie bioremediácia membrána stres
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Vnímanie prostredia ako komplexný proces
  Kotradyová Veronika ; A5150 
  Energeticky soběstačné budovy . Roč. 1, č. 4 (2012), s.40-43
  architektúra dizajn vnímanie zmyslové prostredie kognitívna psychológia environmentálna psychológia stres
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Exkurzia po drevostavbách vo Voralbergu a Tirolsku
  Kotradyová Veronika ; A5150 
  Drevársky magazín . roč.13, č.6 (2012), s.40-41
  dizajn architektúra prostredie environmentálna psychológia kognitívna psychológia stres
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Vnímanie prostredia ako komplexný proces
  Kotradyová Veronika ; A5150 
  Drevostavby a ekologické bývanie [elektronický zdroj] : . s.DVD-ROM, [7] s.
  dizajn vnímanie zmyslové kognitívna psychológia environmentálna psychológia stres
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Vyhodnotenie zmien meraných fyziologických veličín ako prejavu stresu vyvolaného ortostázou . Pilotná štúdia
  Hlaváčová Edita ; J0020  Dedík Ladislav ; J0020 Penesová Adela
  Metrológia a skúšobníctvo . Roč. 17, č. 3 (2012), s.29-39
  stres stress
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Úloha glutamát dekarboxylázy počas vývoja a stresu u vláknitej huby Trichoderma atrovitide
  Nižňanský Ľuboš ; C3260  Kryštofová Svetlana ; C3260 Varečka Ľudovít ; C3260
  Drobnicov memoriál VI.ročník, 21.-23. september 2011, Piešťany . s.49
  glutamátdekarboxyláza klíčenie vetvenie stres
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. System approach to analysis risks in the building industry
  Hulínová Zdenka ; V270 
  Navrhovanie, príprava a realizácia stavieb : . s.99-102
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci risk riziko Safety and Health Protection at Work stres stress
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 8. Stres v práci učiteľa. Teacher´s work-related stress
  Černá Ľubica ; M4000  Gergelová Eva ; M220
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 1 (2008)
  stres učiteľ škola práca
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Pracovný stres
  Šantavá Renáta ; M390 
  Integrovaná bezpečnosť : . s.1-6
  stres
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Pohybové aktivity ako prostriedok pri zvládaní stresových situácií u vysokoškolákov
  Novotná Soňa ; M340  Merica Marián ; M340
  Sport a kvalita života 2007 :
  štúdium stres pohybové aktivity
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok