Výsledky vyhľadávania

 1. Modulárny výučbový systém s dôrazom na motiváciu a interakciu
  Vargovčíková Mária ; E  Pásztó Peter (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 359 . - 50 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics interaction motivation education modularity modularity interakcia motivácia vzdelávanie modularita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103175
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Informačný systém pre potreby vzdelávania v predmete technológia zvárania pre UVTE
  Baláž Martin ; M  Tanuška Pavol (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 965 . - 90s CD
  education database information system vzdelávanie databáza MySQL UML informačný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98487
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh osobného rozvoja zamestnancov oddelenia CIP v podniku Magna Slovteca, s.r.o., o.z. Magna Trnava
  Sedláková Dominika ; M  Homokyová Mária (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 86s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management education riadenie kariéry rozvoj ľudských zdrojov vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99232
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh zlepšenia systému riadenia talentov v podmienkach Bekaert Hlohovec, a.s.
  Fatranská Andrea ; M  Koltnerová Kristína (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 79s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management education talent management proces vzdelávanie talent
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103451
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh komplexného tréningového programu vzdelávania zamestnancov v podniku FOXCONN SLOVAKIA, spol. s r.o.
  Procházka Maroš  Mrvová Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management education training zamestnanci tréning vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90511
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh systému vzdelávania zamestnancov v podniku Spoločnosť Kováč s.r.o.
  Živčic Peter  Mrvová Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management education rozvoj zamestnancov vzdelávanie zamestnancov rozvoj vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90541
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Bezpečnosť systému RFID
  Raškovič Vladan ; E  Orgoň Miloš (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 63 s CD-ROOM
  Telekomunikácie Telecommunications analysis education výučba analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92400
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh metodiky výučby a skúšania CAD/CAM v prostredí online učebne
  Hetešová Anna  Zvončan Marek (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production education výučba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90900
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Kaštieľ Gbeľany - pamiatková obnova pre účely vzdelávaco-turistického centra
  Joneková Kamila ; A  Polomová Beata (škol.) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013
  education tourism vzdelávanie kaštieľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94510
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh zdokonalenia systému riadenia výkonnosti zamestnancov v podniku Jasplastik - SK, s.r.o.
  Klementis Vladimír  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management assessment education performance medziľudské vzťahy komunikácia hodnotenie vzdelávanie pracovný výkon
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90503
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha