Výsledky vyhľadávania

 1. Obnova bytových domov na základe analýzy životného cyklu
  Bartošová Kmeťková Jana  Petráš Dušan ; 010290
  Meranie a rozpočítanie tepla 2018 : . CD-ROM, s. 69-75
  renovácia životný cyklus energeticky úsporné opatrenia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Metodika obnovy typizovaných rodinných domov zo 60. rokov - KOCKA
  Ruhig Roman ; 010310  Kiabová Ema ; 010310
  Architecture in Perspective 2018 : . S. 213-215
  metodika renovácia obnova typizovaný rodinný dom
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Aplikácia neinvazívnych riešení pri obnove tradičného myjavského domu, zvyšujúca energetickú efektívnosť historického objektu
  Kiabová Ema ; 010310  Ruhig Roman ; 010310 Bránický Filip ; 010310
  Architecture in Perspective 2018 : . S. 216-218
  tradičný dom renovácia historická budova energetická efektívnosť autenticita Myjavský región
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vplyv nárazníkovej zóny (vstupného priestoru) na energetickú efektivitu rodinného domu "ŠTVOREC"
  Ruhig Roman ; 010310 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 393-400
  nárazníková zóna vstupný priestor renovácia rodinný dom energetická efektivita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Posúdenie pamiatkovej obnovy fasády Kochovho sanatória v Bratislave
  Makýš Oto ; V270 
  Betonárske dni 2014 a 5. post kongresové kolokvium SNK fib : . S. 389-392
  renovácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Odporúčané technológie na renovácie a opravy kanalizačných potrubí a stôk
  Rusnák Dušan ; V280 
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 7.bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Podbanské, 25.-27.2011 . s.173-181
  renovácia renovation sewage network stoková sieť technológia technology
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Energy and environmental evaliation of a residential building before and after complex renovation
  Pustayová Hana ; V290 
  European graduate school on sustainable energy technology : . s.nestr.
  renovácia renovation
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Uplatnenie renovácie v priemysle
  Adamka Jozef ; M 
  Ekológia a ekonomika povrchových úprav : . s.10-12
  renovácia
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Uplatnenie inovačných prvkov renovačnej oblasti strojárskych výrobkov
  Adamka Jozef ; M  Bobrík Juraj
  Techreno `96 : . s.148-153
  renovácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Uplatnenie renovácie v priemysle
  Adamka Jozef ; M 
  Techreno `96 : . s.10-13
  renovácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok