Výsledky vyhľadávania

 1. Posúdenie možnosti úspor spotrebovaného zemného plynu na regulačnej stanici
  Kleman Tomáš ; J0060  Rajzinger Ján ; J0060 Záležáková Lucia ; J0060
  30. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.89-91
  regulačná stanica zemný plyn regulation station natural gas
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Využitie tlakovej energie regulačnej stanice Haniska na výrobu elektrickej energie
  Rajzinger Ján ; J270  Antal Štefan ; J270 Havelský Václav ; J270
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.695-704
  regulačná stanica energia plyn natural gas electricity production
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vplyv zloženia zemného plynu na energiu potrebnú na jeho ohrev v regulačnej stanici
  Rajzinger Ján ; J270 
  SLOVGAS . Roč. 15, č. 3 (2006), s.4-7
  zemný plyn regulačná stanica natural gas pressure reduction station
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Model regulačnej stanice zemného plynu s expanznou turbínou a príklad jeho aplikácie v praxi
  Rajzinger Ján ; J270  Antal Štefan ; J270 Havelský Václav ; J270 Slobodová Michaela
  SLOVGAS . Roč. 15, č. 5 (2006), s.14-16
  zemný plyn regulačná stanica expanzná turbína natural gas pressure reduction station expansion turbine
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Kogeneračné jednotky ako alternatívny zdroj tepla na predohrev ZP na regulačnej stanici
  Rajzinger Ján ; J270 
  Vykurovanie 2006. Energeticky efektívna výroba,distribúcia a odber tepla : . , s.141-145
  zemný plyn regulačná stanica kogeneračná jednotka natural gas pressure reduction station Cogeneration unit
  zborník (príspevkov)
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok