Výsledky vyhľadávania

 1. Extrusion of powder materials in a paste form
  Stankovič Matej ; J0040  Peciar Marián ; J0040 Peciar Peter ; J0040
  Proceedings of 41st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : . CD-ROM, p. 588-594
  extrudér extruding tools rýchlosť šmyková deformácia pressure shear
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Hluk generovaný otvoreným oknom idúceho automobilu
  Žiaran Stanislav ; J0010  Darula Radoslav ; J0010 Oreský Juraj ; J0010
  Noise and vibration in practice. Hluk a kmitanie v praxi : . s.109-112
  hluk rýchlosť noise Speed
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Manažment rýchlosti na komunikáciách v zastavanom území
  Nemček Miloslav ; V120 
  IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  intravilán rýchlosť Speed traffic calming upokojenie dopravy urban area
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Dependence of shape of head on fluid flow in the gap of endoprosthesis of hip joint
  Haringová Andrea ; J0040  Prikkel Karol ; J0040
  Riadenie tekutinových systémov 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD ROM, s.104-109
  pressure velocity tlak rýchlosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Senzitívne charakteristiky dopravnej bezpečnosti
  Rakšányi Peter ; V120  Ľos Peter
  Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách : . s.31-35
  bezpečnosť rýchlosť safety sensitivity parameter Senzitivita Speed
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Bezpečnosť diaľničnej dopravy na Slovensku
  Kapusta Vladimír ; V120  Dohnal Ivan
  XI. Dopravně-inženýrské dny : . s.82-89
  bezpečnosť intenzita nehodové údalosti rýchlosť vehicle
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Výsledná rýchlosť helikoidálneho prúdenia a jej porovnanie s rýchlosťou priameho axiálneho toku
  Domanová Martina ; J180  Dzianik František ; J180
  20th Symposium on Anemometry : . s.21-27
  LDA tok v medzikruží rýchlosť swirl flow velocity
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok