Výsledky vyhľadávania

 1. Komplexné šetrenie vlastností vrstiev pripravených elektroiskrovou depozíciou
  Gurecký Pavel ; J  Emmer Štefan (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 60
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials drsnosť oteruvzdornosť mikrotvrdosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103714
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Výskum nových spájkovacích zliatin na báze Zn-Al
  Dolnačko Michal ; M  Koleňák Roman (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 669 . - 77s CD
  lead-free solder solder mikrotvrdosť bezolovnaté spájky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99573
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vplyv parametrov laserového lúča na vlastnosti zvarových spojov ocele TRIP 780
  Sedlák Ján ; J  Iždinská Zita (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials laser welding microstructure mikrotvrdosť makroštruktúra mikroštruktúra laserové zváranie strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94928
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Vlastnosti odlievanej ocele STN 41 7322 po difúznom boridovaní
  Bucha Miroslav  Hudáková Mária (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 67s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering microstructure mikrotvrdosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81143
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Analýza boridovaných vrstiev na vybraných nástrojových oceliach ledeburitického typu
  Kuba Vladimír  Sedlická Viktória (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 69s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering boronizing mikrotvrdosť boridické vrstvy boridovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79694
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Lomovomechanické charakteristiky nitrooxidačne upravených tenkých oceľových plechov a ich zvarových spojov = Mechanicalfacture characteristics of nitrooxidation prepared thin steel plates nad his weldd joints : Diplomová práca
  Krampoťák Peter ; M3000  Ulrich Koloman (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011 . - 93
  laser welding static tensile test nitrooxidation mikrotvrdosť statická skúška ťahom nitrooxidácia zváranie laserom chemicko-tepelné spracovanie zváranie Welding
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75420
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Difúzne boridovanie ocele Vanadis 6 pre prácu za studena
  Kapičák Anton  Hudáková Mária (škol.) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  difúzne boridovanie mikrotvrdosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75338
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Difúzne boridovanie ocele K 245 pre prácu za studena
  Majerníková Monika  Hudáková Mária (škol.) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  nástrojová oceľ mikrotvrdosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75318
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Analýza trojosovej plastickej deformácie pri ťahaní rúry z ocele STN 411523
  Pompurová Anna ; M3000  Martinkovič Maroš (škol.) ; M130
  STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  mikroštruktúra stereologická metalografia mikrotvrdosť ťahanie rúr microstructure
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63255
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Modelovanie fázových rovnováh v zliatinách pre bezolovnaté spájky : Diplomová práca
  Dubravický Peter  Čička Roman (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 84 s 1 CD-ROM
  spájkovanie bezolovnaté spájky mikrotvrdosť
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha